Lasso søker tekster til #4 LØS

Her oppfordrer vi deg til å utforske det løse, det å være løs, problemløsning, det som henger i løse lufta, det å slippe seg løs, eller å slå løs. Hvordan kan en skrive om det som ikke er samlet eller fattet, om det som står utenfor? Og hva med det som har en skrue løs, det løsrevne, løsslupne og avløsning? Hva innebærer det at tenner løsner og hud blir løs? Endres det innvendige når de ytre grensene blir mindre faste? Hvordan påvirker en løs form innholdet? Og lever vi i en tid fri for grenser, rammer og ytre bestemmelser — i en løs tid?

Send til oss på litteraturtidsskrifet.lasso@gmail.com innen 22. oktober.
Bidrag skal ikke overskride 5 sider eller 5 dikt. Vi tar imot både skjønnlitterære og faglitterære tekster.

20181003170420_00

Illustrasjon av Emma Lind Oldaker @emmalindoldaker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s